Oferta

  • Podziały nieruchomości
  • Ustalanie granic działek, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych
  • Wytyczanie obiektów budowlanych
  • Mapy do celów projektowych
  • Inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłączy
  • Mapy i dokumentacja do celów prawnych i sądowych
  • Inne prace gdzie wymagana jest precyzja pomiaru